Zastosowanie

swimming-78112_1920

sport i rekreacja

woman-5380651_1920

zdrowie i fitness

remove-4559326_1920

nadwaga i otyłość

to-each-other-2819241_1920

powolne starzenie

Terapia w Komorze Normobarycznej polecana jest w szczególności dla osób z dolegliwościami/chorobami takimi jak:

Migrenowe bóle głowy uznawane są za chorobę cywilizacyjną – szacuje się, że z tego powodu cierpi nawet co dziesiąty Polak. Podczas zabiegu w komorze normobarycznej poprawia się przepływ krwi w mózgu i następuje dotlenienie tkanki mózgowej oraz odkurczenie naczyń krwionośnych. Efekt działania terapii można więc zaobserwować już po kilkunastu minutach leczenia – co ważne ma on trwałe rezultaty. O zaskakująco dobrych rezultatach można również mówić w przypadku leczenia depresji (szczególnie depresji oddechowej) – dotlenienie tkanek, podniesienie prężności tlenu we krwi podczas zabiegu powodują poprawę nastroju.

Migrenowe bóle głowy  uznawane są za chorobę cywilizacyjną. Nowatorskim i bardzo skutecznym  sposobem jest terapia w komorze normobarycznej, która poprzez dotlenienie tkanki mózgowej i poprawę przepływu krwi daje zaskakująco dobre rezultaty w eliminacji objawów migreny. W trakcie zabiegu w komorze normobarycznej znacznie poprawia się przepływ krwi w mózgu, co wpływa na zmniejszenie objawów migreny. Dzięki temu, że tlen dużym stężeniu pojawia się w krwi ale także w osoczu jak i płynie mózgowo rdzeniowym uzupełnia braki w tkance mózgowej, obkurcza naczynia krwionośne i ostatecznie eliminuje objawy migreny. Efekt działania terapii występuje już po kilku minutach od rozpoczęcia leczenia i ma trwałe rezultaty. Pacjenci korzystający z zabiegów w komorze normobarycznej zauważyli, że objawy migreny rzadziej występują lub ustępują całkiem.

Dr Shai Efrat z Uniwersytetu w Tel Awiwie wraz z grupą naukowców przeprowadzili badania, koncentrujące się na wykorzystaniu tlenoterapii normobarycznej w rehabilitacji po udarze mózgu.

Tlenoterapia normobaryczna od lat na zachodzie wykorzystywana jest jako sposób na rewelacyjne wspomaganie w walce z nadwagą i otyłością. Dostarczanie dodatkowego tlenu sprawia, że przyśpieszają procesy metaboliczne. Jest to szczególnie ważne w utracie tkanki tłuszczowej, ponieważ każda cząsteczka tłuszczu wymaga cząsteczki tlenu do spalenia. Dodatkowy tlen wraz z dwutlenkiem węgla aktywizują dostarczanie substancji odżywczych i usprawniają procesy detoksykacyjne. Sprawia to, że chudniemy znacznie szybciej z dużo mniejszym ryzykiem efektu jo-jo. Pojedynczy zabieg w komorze normobarycznej spala 200-250 kcal.

Terapia normobaryczna zapewnia odpowiedni poziom natlenienia uszkodzonych komórek w mózgu. Jak wiadomo, im wcześniej zostanie zdiagnozowany autyzm u dziecka oraz rozpoczęte działania wspierające leczenie, tym lepsze zostają osiągnięte efekty usprawniające funkcjonowanie chorego.

Okazuje się, że jedną ze skuteczniejszych terapii, poprawiających zdrowie oraz kondycję osób autystycznych jest tlenoterapia w komorze normobarycznej. Dzięki dostarczeniu tlenu do układu nerwowego, w odpowiednich warunkach (wyższa zawartość tlenu, podwyższone ciśnienie atmosferyczne), uruchamiają się procesy regeneracyjne uszkodzonych komórek mózgowych. 

Po zakończonych sesjach tlenoterapii zauważono u dzieci znaczną poprawę:

 • dzieci wiele szybciej podejmują interakcję z otoczeniem,
 • następuje poprawa samokontroli,
 • polepsza się umiejętność utrzymania kontaktu wzrokowego.

Nowym w Polsce, a wypróbowanym na Zachodzie obszarem zastosowania tlenoterapii normobarycznej jest stomatologia i implantologia. Chirurdzy szczękowi twierdzą, że tlenoterapia normobaryczna, która słynie ze swych zdumiewających efektów w leczeniu ran po zabiegach chirurgicznych, może z równym powodzeniem być stosowana po operacji wstawienia implantów.

Badania wykazały wiele korzyści tlenoterapii normobarycznej dla osób z mutacją chromosomu T21.

Borelioza jest ciężką podstępną chorobą o postępującym charakterze, obciążającą stawy, układ nerwowy, skórę, mięśnie. Objawy jakie może wywoływać to bóle głowy, uczucie chronicznego zmęczenia, gorączkę, dreszcze, stany zapalne stawów, wędrujące bóle w obrębie całego ciała, nudności, wymioty, depresję, obniżoną tolerancję na stres. Leczenie świeżo rozpoznanej boreliozy nie jest trudne przy użyciu odpowiednio dobranej antybiotykoterapii. Prawdziwy problem leczniczy stanowi przewlekła borelioza, w której krętki borelii wytwarzają otoczki dzięki którym są oporne na większość znanych terapii leczniczych. Otoczone osłonkami chowają się w organizmie latami wyczekując na moment spadku odporności, osłabienia, spadku dotlenienia. Bakterie te należą do mikroaerofili organizmów namnażających się w niższych niż ziemskie stężeniach tlenu. Obszary przewlekłego niedotlenienia w naszym organizmie stwarzają dogodne warunki do ich namnażania i czynienia spustoszenia we wszystkich obszarach naszego organizmu. Łączenie terapii leczniczych z sesjami w komorze normobarycznej daje szansę na wyleczenie przewlekłej boreliozy. Oddychanie tlenem i wodorem w warunkach podwyższonego ciśnienia zakłóca rozwój bakterii i zmniejsza ich aktywność. Dodatkowo wzmacnia organizm, poprawia funkcjonowanie stawów, poprawia kondycję zdrowia psychicznego.

Tlenoterapia normobaryczna wspomaga regenerację skóry po wszelkich ingerencjach medycyny estetycznej. Co więcej, stosując zabiegi tlenotarapii normobarycznej, możemy efekt uzyskany po zabiegu utrzymać na dłużej.

Każdy człowiek a tym bardziej sportowiec wie, że podczas wysiłku wzrasta zapotrzebowanie organizmu na tlen, a wraz z wzrostem wydolności “apetyt” na ten gaz. Aby możliwy był dalszy rozwój organizmu sportowca potrzeba coraz większej ilości tlenu. Dzięki zwiększonemu natlenieniu tkanek znacznie wydłuża się okres wysiłku tlenowego, co dla osób regularnie uprawiających sport ma kluczowe znaczenie wytrzymałościowe, regeneracyjne i zdrowotne. Opóźnienie fermentacji beztlenowej znacznie zmniejsza poziom kwasu mlekowego i podwyższa ilość produkowanej przez mitochondria energii. Kwas mlekowy jest dla naszego organizmu substancją toksyczną zwiększającą bóle mięśni, opóźniającą regeneracje, zwiększającą podatność na kontuzje i blokującą transport tlenu do komórek. Im dłuższy wysiłek tlenowy tym lepsze osiągi i krótsza regeneracja.

Nie ma substancji, która mogłaby zastąpić tlen w odniesieniu do jego funkcji podtrzymania ludzkiego życia. Każdy element, który zagraża zdolności do przenoszenia tlenu w organizmie człowieka, będzie sprzyjać rozwojowi nowotworów. Toksyny środowiskowe, stres emocjonalny, urazy fizyczne, infekcje, stany zapalne, zanieczyszczenie powietrza, dieta, brak ruchu, niewłaściwe oddychanie będą zmniejszać poziom tlenu w naszych tkankach. Każdy niedotleniony obszar w naszym ciele może stanowić punkt zapalny do usadowienia się nowotworu. Dlatego można oczekiwać, że każdy sposób leczenia, który zwiększa ilość dostarczanego tlenu powinien wzmocnić przeciwnowotworowe mechanizmy obronne organizmu. WHO podało, że za 30 % nowotworów na świecie odpowiedzialny jest smog, ponieważ znacznie spada ilość dostarczanego tlenu i znacznie wzrasta poziom zanieczyszczeń środowiskowych we wszystkich przestrzeniach naszego ciała. W słabo dotlenionych, hipoksycznych tkankach wzrost złośliwych guzów i przerzutów przyśpiesza, spada również odpowiedź na leczenie onkologiczne. Niedotlenienie tkanek przekłada się na gorsze rokowanie w leczeniu onkologicznym.

Zabiegi w komorze normobarycznej mogą być stosowane jako profilaktyka nowotworowa, ponieważ oddychanie podwyższonym stężeniem tlenu i dwutlenku węgla w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego silnie dotlenia organizm minimalizując ryzyko namnożenia komórek nowotworowych. Ważnym elementem profilaktyki nowotworowej jest uruchomienie w warunkach normobarii ( tlen jest silnym stymulatorem odtruwania z toksyn ) mechanizmów detoksykacyjnych, które oczyszczają komórki z zanieczyszczeń, które ciało gromadzi każdego dnia. Nie bez znaczenia jest tu neutralizacja wolnych rodników i hamowanie ekspresji genów przez molekularny wodór. Takie działanie ma szansę odwrócić tendencję genetyczną rozwoju nowotworu.

Terapia normobaryczna powinna być stosowana jako narzędzie do usuwania spustoszenia w organizmie jakie wywołuje sama choroba i stosowane metody lecznicze, chemioterapia i radioterapia. Metabolizm komórek nowotworowych powoduje wytwarzanie dużych ilości kwasu mlekowego. Zastosowanie dwutlenku węgla neutralizuje kwas mlekowy, obniżając wrażliwość na ból. Detoksykacyjne właściwości tlenu i wodoru pozwalają pozbyć się odłożonych w skutek chemioterapii szkodliwych substancji w organizmie. Terapia tlenem i dwutlenkiem węgla minimalizuje ryzyko popromiennego uszkodzenia tkanek powstałych w trakcie radioterapii. Nie bez znaczenia jest tu działanie przeciw lękowe, uspokajające i tonizujące układ nerwowy co wzmacnia psychikę pacjenta.

Normobaria to cenne narzędzie w walce z nowotworami pomagająca przebrnąć pacjentowi przez poszczególne etapy tej bardzo ciężkiej choroby.

Depresja jest najpowszechniejszym zaburzeniem psychicznym we współczesnym świecie, znacznie obniżającym jakość życia. Osoby na nią cierpiące mają obniżony nastrój, znaczny spadek aktywności życiowej, słabą tolerancję na stres, często tracą poczucie sensu życia. Przyczyny tej choroby są bardzo złożone. W uproszczeniu można je podzielić na zewnętrzne, społeczne i wewnętrzne wynikające z obniżonej produkcji neurotransmiterów serotoniny i dopaminy. Leczenie tej ciężkiej i powszechnej choroby stanowi duże wyzwanie dla psychiatrów, psychologów i psychoterapeutów. Wiele obserwacji i najnowszych doniesień potwierdza skuteczność normobarii w leczeniu i profilaktyce depresji. Metoda ta jest stosowana jako wspomagająca i uzupełniająca leczenie psychologiczne i psychiatryczne. Dzięki zabiegom normobarycznym następuje poprawa pracy mózgu i przepływu neurotransmiterów. Pacjenci odczuwają to jako wzrost energii, poprawę nastroju, swoisty zastrzyk mocy, który daje napęd do działania. W REVITANORMOBARIA zastosowano dodatkowo leczniczą lampę na podczerwień, która w komorze dzięki synergii działania z warunkami panującymi w normobarii działa znacznie efektywniej niż w warunkach ziemskich. Połącznie tych dwóch metod medycyny fizykalnej stymuluje produkcję neurotransmiterów, a efekty utrzymują się niezwykle długo. Nie zanotowano jak dotąd żadnych negatywnych skutków normobarii w przypadku depresji, dlatego metoda ta jest dobrym sposobem wspomagania innych metod terapeutycznych i pracy osobistej w istotnym i zauważalnym stopniu podnoszącą jakość życia i funkcjonowanie społeczne.

Gdy dojdzie do uszkodzenia tkanki, jak w przypadku skaleczenia, w naszym organizmie uruchamia się reakcja zapalna (ostry stan zapalny). Jego zadaniem jest niedopuszczenie do zakażenia krwi, wytworzenie nowej tkanki czy naprawa uszkodzenia.Jest to właściwa reakcja organizmu, prowadząca do wyleczenia.

HBOT w Mózgowym Porażeniu Dziecięcym jest terapią wspomagającą, przyspieszającą proces reedukacji psychoruchowej poprzez właściwe dotlenienie komórek nerwowych.

Zespół Aspergera charakteryzuje się objawami, do których zaliczamy:

 • kłopoty z komunikacją i porozumiewaniem się
 • problemy społeczne spowodowane wyobcowaniem
 • specyficzne zainteresowania
 • występowanie natręctw
 • regularne rytuały
 • brak elastyczności
 • schematy w zachowaniu

Dzięki pobytom w komorze normobarycznej obserwuje się redukcję objawów, zwiększenie elastyczności w codziennym funkcjonowaniu, lepsze kontakty społeczne, lepszą tolerancję na stres.

Korzyści z zabiegów

Przebywanie w komorze normobarycznej rozkurcza oskrzela, a tlen, który jest w hemoglobinie zostaje przeniesiony do osocza. Później wędruje do płynu tkankowego i do wszystkich komórek. Wdychanie wodoru, który znajduje się w komorze neutralizuje rodniki hydroksylowe blokując zniszczenia wewnątrzkomórkowe. Do najważniejszych efektów zdrowotnych terapii normobarycznej można zaliczyć:

 • dotlenianie komórek ciała,
 • poprawa wydolności fizycznej i psychicznej,
 • zmniejszenie obrzęków  tkanek uszkodzonych,
 • przyspieszenie rozwoju nowych naczyń krwionośnych,
 • wydłużenie życia, spowolnienie starzenia się organizmu,
 • zmniejszenie stanów zapalnych,
 • utrzymanie mocnych kości,
 • stymulacja produkcji kolagenu oraz elastyny, co wpływa na wygląd skóry, włosów i paznokci,
 • przyspiesza rehabilitację po urazach, kontuzjach oraz operacjach,
 • wsparcie metabolizmu i spalanie tkanki tłuszczowej.

Przeciwwskazania

 • przeszczepy
 • POChP, odma płucna
 • ostre zapalenie nerwu wzrokowego
 • uszkodzenie błony bębenkowej, ostre zapalenie ucha
 • tętniak, oponiak

Copyright © 2023 | WordPress Webmaster e-pcserwis